Tarieven

/Tarieven
Tarieven 2021-06-22T18:40:15+00:00

Tarieven en contracten 

Fysiotherapie de Noorderster heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Dit houdt in dat uw behandeling door ons rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar wordt gedeclareerd mits u daarvoor verzekerd bent.

Of fysiotherapie voor u wordt vergoed is afhankelijk van hoe u verzekerd bent. Afhankelijk van uw polis bij uw zorgverzekeraar kunnen er wel beperkingen zijn wat betreft het aantal behandelingen, of het maximaal te vergoeden bedrag. Dit kunt u zelf nagaan bij uw zorgverzekeraar.

Tarievenlijst

Als wij uw behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar kunnen declareren, dan ontvangt u van ons geen factuur. De onderstaande tarievenlijst is dan voor u minder van belang.

Bij onvoldoende of geen verzekering voor fysiotherapie, berekenen wij de hieronder staande tarieven:

Reguliere zitting fysiotherapie € 37
Reguliere zitting fysiotherapie aan huis € 49
Screening € 15
Intake en onderzoek na screening € 37
Screening, intake en onderzoek fysiotherapie € 49
Intake en onderzoek na screening in instelling € 70
Intake en onderzoek na verwijzing € 49
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 64
Intake en onderzoek na verwijzing in instelling € 64
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 72
Eenvoudig korte rapportage € 52
Meer gecompliceerde/uitgebreide rapportage € 70

De prijs voor een sportmassage, ontspanningsmassage, bindweefselmassage, triggerpointmassage is 30,00 per behandeling.

U Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

Geen eigen risico

De behandeling fysiotherapie telt niet mee voor uw eigen risico. Een uitzondering hierop vormt de behandeling van chronische aandoeningen die staan vermeld op de “chronische lijst van Borst”.  De aandoeningen op die lijst worden vanuit de basisverzekering altijd vergoed na de 21e behandeling. De polisvoorwaarden in de aanvullende verzekeringen zijn zeer verschillend.

Zie hiervoor uw polisvoorwaarden of vraag uw fysiotherapeut om advies.

Betaling

Indien uw verzekeringspolis fysiotherapie niet, of slechts gedeeltelijk vergoedt, zult u zelf de factuur toegestuurd krijgen. U bent onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan u verleende diensten. Ik verzoek u de factuur binnen de vervaldatum te voldoen.