Onze behandelingen

Ontspanningstherapie.

Ontspanningstherapie is een methode die zich richt op de bewustwording van mentale en fysieke spanningen en hoe je daarmee moet omgaan. Vaak worden ademtherapie en ontspanningstherapie gecombineerd, in dat geval helpt de therapeut ook bij het bewust worden van ademhaling.

Kom in contact

Hoe gaan wij te werk?

Ontspanningstherapie.

Last van spanningsklachten

Bent u vaak moe, voelt u zich onrustig, heeft u last van kortademigheid of tintelingen in handen en voeten? Heeft u problemen met slapen? Ervaart paniekgevoelens? Gaat het sporten niet zo lekker als u van uzelf zou verwachten? Dan kan het zijn dat er sprake is van spanning gerelateerde klachten.

Iedereen voelt zich wel eens gespannen! Meestal is dit een normale reactie van het lichaam om in een bepaalde situatie een goede prestatie te kunnen leveren. Teveel spanning kan juist verlammend werken. Soms kan ook het gevoel optreden voortdurend onder spanning te staan, zelfs zonder direct aanwijsbare aanleiding. Het natuurlijk evenwicht tussen spanning en ontspanning is dan ontregeld. Dit kan leiden tot allerlei lichamelijke en psychische klachten. Hierbij valt te denken aan spierpijn, hoofdpijn, slapeloosheid, moeheid, paniekgevoelens, duizeligheid en hyperventilatie, maar ook aan hartkloppingen, druk op de borst, maagpijn, concentratiestoornis en een lagere tolerantiedrempel dan normaal waardoor sneller geïrriteerdheid kan optreden.

Is ontspanningstherapie geschikt voor u?

Zoals hierboven genoemd is spanning nodig om te kunnen functioneren. Echter een teveel aan spanning belemmert de prestatie en kan leiden tot klachten. Een vermindering van onnodige spanning leidt tot een verbetering van functioneren en een verhoging van welbevinden en van de kwaliteit van leven. Tevens kan het helpen bij het verminderen van psychische en lichamelijke klachten en zodoende de gezondheid verbeteren.

Deze effecten hebben een zeer brede toepassing en zijn bijvoorbeeld van grote betekenis bij werkhervatting. Daarnaast wordt de ontspanningstherapie toegepast bij vier categorieën van gezondheidsproblemen:

Wat bied ik u?
Ik inventariseer wat bij u een rol speelt in het ontwikkelen van de klacht en wat de ingang kan zijn voor de therapie. U krijgt hier informatie over, zodat u inzicht krijgt in wat er nu eigenlijk aan de hand is en op welke manier wij dit behandelen. U krijgt een behandelplan dat aansluit op uw eigen doelen. Hierin maak ik gebruik van ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen en oefeningen om deze ontspanning in te kunnen passen in uw dagelijks leven. We werken veel met praktische handvatten voor uw thuissituatie, op het werk of op school.
Resultaat
U krijgt inzicht in de ontwikkeling van uw klachten, die een relatie hebben met spanning. Uw klachten zijn minder vaak en minder hevig aanwezig. U weet wat u moet doen om de klacht te beïnvloeden. U bent beter in staat om te ontspannen en ontspanning te ervaren.
Overzicht toe te passen methodes:
Graag wil ik een overzicht geven van de verschillende ontspanningsmethoden die ik in praktijk toepas. Afhankelijk van uw doel, wens en de passendheid bij u, kan ik één of een combinatie van deze methoden toepassen/aanleren.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Progressieve relaxatie (Edmund Jacobson)

Deze methode richt zich op het verkrijgen van rust door het verminderen van spierspanning. In de methode worden verschillende spiergroepen aangespannen en vervolgens weer ontspannen. Dit terwijl men bewust de toename en afname van spierspanning waarneemt. De spieren worden in steeds lichtere mate gespannen en ontspannen.

Wolpe paste het principe van progressieve relaxatie toe bij minder spiergroepen en met een kortere duur van aan- en ontspannen. Deze methode is meer gericht op het krijgen van controle op spanning bij angstklachten.

Rekoefeningen

Het mild rekken van spieren geeft een ontspanning hiervan. Bekend is dit bij spierkramp waarbij het rekken helpt om de overspanning van de spieren te verminderen. Met een rek oefenprogramma vaak in combinatie met ademhalingsoefeningen kan het lichaam ontspannen worden. Yoga is een vorm die hier veel gebruik van maakt.

Deze methode gaat uit van het omkeren van de automatische individuele spanningsreactie. Spanning zet zich vast in typische lichaamshoudingen en spanningspatronen. De wenkbrauwen fronsen, de kaken zetten zich op elkaar, de schouders gaan omhoog, de bovenarmen trekken tegen het lichaam, de benen worden gekruist, de adem gaat omhoog en raakt versneld. Laura Mitchell ontdekte dat als je in de tegenovergestelde richtingen ging aanspannen: kaken los, schouders omlaag brengen, laag en diep ademen, benen iets uit elkaar brengen enz. er vanzelf een ontspanning ontstaat in het lichaam. Kortom een methode om de automatische spanningsreactie te verminderen door in de tegenovergestelde richting te gaan aanspannen en te bewegen.

Autogene training: (Methode Schultz)

Binnen deze methode probeert men zich te richten op sensaties die bij ontspanning voorkomen. Door het herhalen van formuleringen, zoals warmte en zwaarte, terwijl men zich concentreert op heb bijpassende gevoel of het beeld ervan in het lichaam, ontstaat er een verdiepte ontspanning. Deze methode werkt onder andere goed bij migraine.

Ademhalingsoefeningen

De ademhaling is tot in bepaalde mate bewust aan te sturen en te voelen. Het sturen van de ademhaling middels oefeningen kan helpen om te ontspannen. Er zijn veel verschillende methoden om dit te doen. Van het vertragen van de ademhaling door ‘paced breathing’ tot het stimuleren van de buikademhaling.

Oefeningen ter adembewustwording

Naast de directe beïnvloeding van de ademhaling kan de ademhaling ook goed gebruikt worden om de reactie op oefeningen af te meten. Methoden zoals ‘de ervaarbare adem’ van Middendorf werkt met het waarnemen van de inhoud en de richting van de ademreactie. Ook de Adem- en Ontspanningsmethode volgens van Dixhoorn werkt veel met adembewustwording.

Adem- en ontspanningstraining methode van Dixhoorn

J.J. van Dixhoorn heeft alle bovenstaande en nog meer ontspanningsinstructies bestudeerd. Zijn grootste ontdekking was dat de instructies die gegeven worden, gescheiden moeten worden van de reactie die dit geeft bij de cliënten. Gescheiden omdat eenzelfde ontspanningsinstructies bij verschillende personen andere effecten kan hebben. Er is niet één oefening die voor iedereen werkt.
Hij heeft een groot aantal oefeningen samengesteld vanuit meerdere ontspanningsmethoden. Bij de oefeningen is er oog voor de verschillende soorten reacties rondom ontspanning die iedere individuele cliënt kan hebben. Door het navoelen van deze ontspanningsreacties, wordt het duidelijk welke ontspanningsoefening past bij een persoon om het gewenste effect te bereiken.

Eerste afspraak

Kom in contact.

Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut zich een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten, door u eerst vragen te stellen en te onderzoeken. Op basis daarvan stelt de fysiotherapeut de diagnose en stelt het behandelplan voor. U bespreekt dit samen, want uw persoonlijke situatie en doelen staan hierbij centraal. Stel dus ook vooral uw vragen aan de fysiotherapeut en vertel wat u graag wilt bereiken. U krijgt dus altijd zorg op maat. Passend bij uw persoonlijke situatie en gericht op het doel dat u wilt.

Passie

Ons vak is onze passie! U zult bij ons alleen maar enthousiaste medewerkers treffen die u met passie zullen behandelen.

Waardigheid

Waardigheid staat bij ons hoog in vaandel! Wij zullen altijd waardig met u en uw lichaam omgaan.

Innovatie

Wij blijven de nieuwste ontwikkelingen op ons vakgebied actief volgen en toepassen!

Aanvraag verzonden!

Bedankt voor uw contactaanvraag. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.