Praktische informatie

Klachten.

Wij doen er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Ook kunt u ontevreden zijn over de manier waarop uw fysiotherapeut met u is omgegaan. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Kom in contact

Klachten

Klachtenregeling.

Onze praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Informatie hierover vindt u www.kngf.nl of in de folders in de wachtruimte. Indien u een klacht heeft over de behandeling of bejegening door uw fysiotherapeut, meldt u dit dan bij uw fysiotherapeut of aan de klachtenfunctionaris van onze praktijk, Nadia Dolatabadi (info@fysio-noorderster.nl).
Wij streven naar een open en veilige manier van communiceren met u. Door samen het gesprek aan te gaan als er zaken spelen, denken wij te kunnen voorkomen dat onderwerpen escaleren. We stellen uw feedback op prijs.

In gesprek met uw fysiotherapeut

Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of met de klachtenfunctionaris. Het kan zijn dat u het moeilijk vindt om uw klacht aan de orde te stellen. Een gesprek kan immers confronterend zijn. Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij een patiëntenorganisatie als Zorgbelang (www.zorgbelang-nederland.nl)

Een klacht indienen

Als een gesprek met uw fysiotherapeut of de klachtenfunctionaris niet heeft geholpen, dan kunt u ervoor kiezen om een klacht in te dienen. Er zijn verschillende, onafhankelijke instanties waar u met uw klacht terecht kunt. Een van de instanties is de klachtencommissie bij het KNGF

  • De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie, die is ingesteld door het Koninklijk Nederlands genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten in Nederland.

U kunt specifieke informatie krijgen over de diverse mogelijkheden om met een klacht om te gaan op de consumenten site van het KNGF. www.defysiotherapeut.com en de folder van het KNGF, “een klacht over uw fysiotherapeut”.

Klachtenformulier.