Directe toegankelijkheid: D.T.F

/Directe toegankelijkheid: D.T.F
Directe toegankelijkheid: D.T.F 2021-05-22T19:10:39+00:00

Wat betekent dat voor u?

Sinds 1 januari 2006 kunt u rechtstreeks terecht bij de specialist in beweging, zonder verwijzing van een arts. Vanaf die datum is fysiotherapie voor iedereen direct toegankelijk geworden.
Als u geen verwijsbrief van de arts heeft, dan is de fysiotherapeut verplicht een zg. ‘screening’ uit te voeren. Tijdens de screening stelt de fysiotherapeut u vragen over uw lichamelijke klacht.

Wanneer is verwijzing wél nodig?

In sommige gevallen hebt u wel een verwijzing nodig. Namelijk als u naar de fysiotherapeut gaat voor een aandoening die op de ‘chronische lijst van Borst’ staat. Deze lijst is opgesteld door de overheid en bevat enkele chronische aandoeningen die vanuit de basisverzekering worden vergoed. Als u twijfelt, kunt u uw fysiotherapeut om advies vragen.
U hebt ook een verwijsbrief nodig als een behandeling aan huis moet plaatsvinden.
Screening
Wanneer iemand zich, zonder verwijzing, meldt bij de fysiotherapeut vindt er eerst een screening plaats.
Het doel is om vast te stellen of uw klacht inderdaad met fysiotherapie behandeld kan worden of dat u eerst door uw huisarts gezien moet worden. Als u door de huisarts of medisch specialist bent doorverwezen, is uitgebreide screening niet nodig, dat heeft de arts al gedaan.

Waaruit bestaat een screening?

• Een vraaggesprek over uw hulpvraag en uw gezondheidssituatie. Hierna bepaalt de fysiotherapeut of er verder fysiotherapeutisch onderzoek/behandeling wenselijk is. Bij verdenking van achterliggende aandoeningen kunnen wij u eerst adviseren uw huisarts te bezoeken voor nader advies en/of onderzoek.
• Als uit de screening blijkt dat fysiotherapie een adequate behandelvorm kan zijn, volgt er een afspraak voor een onderzoek/behandeling.
• De mogelijkheid bestaat dat het vervolgonderzoek aansluitend aan de screening plaatsvindt.
• Het onderzoek omvat een lichamelijk en fysiotherapeutisch onderzoek.
• Op basis daarvan stelt de fysiotherapeut de diagnose en stelt het behandelplan voor. U bespreekt dit samen, want uw persoonlijke situatie en doelen staan hierbij centraal.
Stel dus ook vooral uw vragen aan de fysiotherapeut en vertel wat u graag wilt bereiken. U krijgt dus altijd zorg op maat! Passend bij uw persoonlijke situatie en gericht op het doel dat u wilt.